Kuukirjast

Tantsuinfo Kuukiri on tantsuvaldkonna sündmusi ja
teemasid kajastav e-ajakiri, mille eesmärgid on:

  • tantsualase ning valdkonnaga seotud teabe koondamine ja levitamine;
  • tantsualaste kontaktide ja koostöö suurendamine;
  • tantsuanalüüsi ja -kriitika edendamine;
  • tantsukunstist ja -haridusest kirjutamine;
  • tantsuvaldkonna sündmuste järjepidev kajastamine.

Tantsuinfo Kuukirja annab välja Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit alates septembrist 2010.
Projekti toetab Eesti Kultuurkapital.

Tantsuinfo Kuukiri ilmub iga kuu 15. kuupäeval septembrist juunini.

 

Oodatud on igakülgne kaastöö. Võimalikud koostöövormid on:

Artiklid – valdkondlikke küsimusi sisuliselt käsitlevad arutlused, intervjuud, teemapüstitused mahus 4000–6000 tähemärki.
Uudised – teated päevakajalistest sündmustest mahus kuni 2500 tähemärki.

Lugude juurde on oodatud foto- ja videomaterjal.
Info palume saata e-posti aadressile toimetaja@tantsuharidus.ee hiljemalt iga kuu 5. kuupäevaks!

Toimetaja: Evelin Lagle
Toimetuskolleegium: Anu Sööt (esinaine), Evelin Lagle (TantsuKuukirja toimetaja), Jane Miller-Pärnamägi, Marie Pullerits, Sille Kapper, Nele Suisalu

Keeletoimetaja: Pille Saar

Kontakt: toimetaja@tantsuharidus.ee