Ateljee – tööpind tantsukunstnikele

Muusikutel on instrumendi harjutamiseks stuudiod ja prooviruumid, kunstnikel oma ideede idandamiseks ning katsetamiseks ateljeed. Muusik töötab instrumentide ja neist loodavate helidega, maalikunstnik lõuendite ja värvidega, tantsukunstnik oma kehaga. Vahel on kehal liikumises selge teadmine ja vastused kohe olemas, vahel esitab keha küsimusi esimesena. Kehalise meediumi läbi vahendatav tantsulooming võrsub, sünnib ja küpseb aeglaselt, see on protsess, mida ei saa kiirustada ning mis vajab oma aegruumi spetsiifiliste füüsiliste ruumitingimustega[1].

Kultuuriministeeriumi toetusel saab sel aastal TantsuRUUM, mida viib ellu Eesti Tantsuagentuur, veel ühe suurepärase võimaluse soodustada tantsuprofessionaalide tegevust ning arengut. Alates veebruarikuust pakub TantsuRUUM Tallinnas Hobujaama tänaval tantsukunstnikele ateljeed, kus saab soodsatel tingimustel kasutada ruumi erisugusteks loomingulisteks protsessideks ja ideede arenduseks.

TantsuRUUMi ateljee loomise idee sai alguse tõdemusest, et eesti tantsukunstnikel ei ole kuigi palju soodsate tööpindade võimalusi loomeprotsesside alustamiseks, enesega olemiseks, liikumisuurimuseks või lihtsalt loominguliseks tööks, mis ei pruugi areneda selgeks tulemiks. Ateljee on just selliste katsetuste tööpind, mis pakub kunstnikule ruumi ja aega oma mõtteid koondada ning oma kehaga olla. See on ruum inspiratsiooni kogumiseks, loometööks, isiklikuks liikumisuurimuseks, erisugusteks katsetamisteks residentuuridest ja proovidest avalike showing’ute ja muude loominguliste projektideni, mis võivad välja areneda ka tantsulavastuseks.

TantsuRUUMi ateljee eesmärgiks on pakkuda tantsuks sobivaid ruume soodsatel tingimustel eeskätt tantsukunstnikele, kellel puuduvad endal sobivad ruumivõimalused. Kultuuriministeerium võimaldab ruumi kasutamise toetust 50–90% ulatuses vastavalt sellele, kas ateljeed kasutav tantsukunstnik kuulub Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liitu ja/või mõnda riiklikult toetatud ning oma ruume omavasse etendusasutusse või -organisatsiooni.

Ateljeena saab kasutada Eesti Tantsuagentuuri erinevaid prooviruume (aadress Hobujaama 12, Tallinn) suurustega 80 m2, 105 m2, 120 m2 ja 130 m2, millest kaks viimast stuudiot on siirdeseina eemaldamisel kohandatavad üheks suureks saaliks suurusega 250 m2. Saale saab kasutada ruumide olemasolul E–R ajavahemikus 10.00–15.30 ning L–P terve päev.

Ruumi broneeringut saab teha kuni 3 kuud ette. TantsuRUUMi ateljee kasutamiseks tuleb täita vastav avalduse vorm TantsuRUUMi kodulehel ja esitada hiljemalt iga eelneva kuu 10. kuupäevaks aadressile info@tantsuagentuur.ee.

Täpsemad tingimused on kirjas TantsuRUUMi ateljee avaldusvormis.

Loodame, et ateljee annab järjekordse panuse siinsel tantsuväljal RUUMI juurdeloomiseks.


 

TantsuRUUM on toetav keskkond ja kohtumispaik tantsuprofessionaalidele.

Tegemist on tantsuprofessionaalide koostöö- ja arenguplatvormiga, mida viib ellu Eesti Tantsuagentuur koostöös Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liiduga.

TantsuRUUMi tegevused ja areng on avatud jooksvatele pakkumistele ja ideedele – oleme ühenduses!

Vaata:

http://tantsuagentuur.ee/tantsuruum/
https://www.facebook.com/TantsuRUUM/

Info:

Jane Miller-Pärnamägi
Eesti Tantsuagentuur
jane@tantsuagentuur.ee
tel. 56 224 717

[1] Vt ka http://kuukiri.tantsuharidus.ee/artikkel/tantsuruum-samm-avardamaks-liikumisruumi/.