Sõltumatu Tantsu Lava otsib majaresidenti

Sõltumatu Tantsu Lava otsib järgmiseks kaheks hooajaks (2018/19 ja 2019/20) majaresidenti/residente, kellega koostöös ellu viia järgmise kahe aasta STLi teatrimaja avalik tegevus.

Otsime kunstnikku/rühmitust,

 • kellel on kontseptuaalne platvorm, mida soovitakse teostada STLi residentuuriprogrammis,
 • kellel on seisukoht tantsukunstis,
 • kes suhestub ja arvestab STLi senise profiiliga,
 • kellel on organisatoorne ja loominguline kogemus,
 • kellel on initsiatiiv ning kes soovib teha koostööd STLiga.

Residendiks olemine annab võimaluse:

 • teostada oma kunstilist platvormi Sõltumatu Tantsu Laval,
 • lavastada või kureerida koostöös STLiga hooajas üks lavastus,
 • kunstilise platvormi levitamiseks ja elluviimiseks saada produktsiooni-, tehnilist ja kommunikatsioonituge,
 • saada residentuuristipendiumi,
 • STLi saali kasutada,
 • oma algatuse puhul teenida lisatulu.

Kui oled huvitatud, palun kirjuta meile:

 • oma kontseptuaalne platvorm ja eesmärgid, mida soovid teostada käesoleva residentuuri käigus STLi majas;
 • tegevused ning vormid, kuidas soovid jõuda platvormi teostumiseni;
 • inimesed, kellega koostöös näed platvormi teostumist;
 • milline on Sinu arvates STLi roll tantsukunstis ning mis on STLi praegused tugevused ja nõrkused.

Eelnev info tuleb saata 12. märtsiks meilile triinu@stl.ee.